image
За нас

За нас

Поради все по-нарастващите екологични изисквания и стандарти всички съвременни бензинови и дизелови автомобили са снабдени с каталитични устройства. Катализатора, FAP/DPF филтър, като участник в изпускателната система изпълнява три функций:
1.    Ускорител на химичният процес ( в случая горене) с цел по-ефективно изгаряне и намаляване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата от ДВГ.
2.    Чрез конструктивните си вътрешно оформени камери ( разширителни и работни), разпределя потока отработени газове върху цялата повърхност на каталитичният елемент за по-висока ефективност свързана с точка 1. Разсейвайки газовият поток по хилядите работни клетки поема високочестотните трептения на елементарните частици. С тази си функция изпълнява ролята и на заглушителен елемент в ауспуховата система.
3.    Катализатора, DPF/FAP филтрите със своята технология на производство и конструкция на вътрешната инсталация ( т.2), определят параметрите и зоните, както и създават необходимите условия за коректната работа на контролерите – ламбда сонда ( сонди), диференциални датчици, температурни датчици. Чрез своята конструкция определят дебита, скоростта, налягането и температурата на газовият поток. Това е причината контролерите да са непосредствено пред/след, върху или в каталитичното устройство, а не на произволно място в системата.
При премахване на катализатор, DPF/FAP филтър или замяната му с не подходящ елемент, се променят всички параметри, които използват контролерите. Получавайки различно от необходимата и заложена информация и работейки с не заложени параметри те самите  подават грешна и не коректна информация.
Често срещани симптоми и проблеми след премахване на каталитичното устройство:

-    нeустойчива работа на ДВГ
-    преобогатяване или преобедняване на горивната смес за работа на ДВГ в различните режими
-    неустойчиви колебания в оборотите
-    завишен разход на гориво
-    трептения, вибраций и детонаций в системата
-    нарушена динамика на автомобила
-    отчитане на грешки
-    задействане на светлинна индикация за проблем по контролното табло
-    проблем за извършване на качествена и прецизна центровка и диагностика на ДВГ
-    проблеми и неефективна работа на турбо системата
-    нарушен експлоатационен топлинен режим на ДВГ
-    ускорена дефектация на други елементи от системата ( мека връзка, среден/заден ауспух и др.)
-    влизане в авариен режим на ДВГ
Каталитичното устройство е консуматив. В ръководствата за ремонт и експлоатация има зададени препоръчителни срокове за отстраняване или подмяна, които се определят от качеството и състава на горивата, техническото състояние на ДВГ, пробег на автомобила, техническото обслужване и експлоатацията на автомобила, прецизността и коректната работа на контролерите, както и възможни механични повреди  и т.н.

 

При запушени, раздробени или дефектирали катализатори или друг вид каталитични устройства се предлагат нови катализатори или заместители, като всякакъв вид резонатори, завихрители, успокоители, разширители, катализаторни многокамерни гърнета, проходни гърнета, заглушители и други.

 

Отсраняват се проблеми като, увеличено съпротивление на изпускателната система, трептения, вибраций, завишена шумност, нарушена геометрия и конфигурация на системата, завишен разход на гориво, колебания на оборотите на ДВГ и други негативи появили се след премахването на катализатор или каталитично устройство и подмяната му с не подходящ елемент.

 

Предлаганите елементи са от неръждаема стомана за всички бензинови и дизелови автомобили.

Гарантира се качество по стандарт и спазване каталожните изисквания и параметри на изпускателната система, препоръчвани в ръководствата за ремонт и експлоатация на МПС от завода производител.